Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek szkolny

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Komu przysługuje zasiłek szkolny:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
   

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego (m.in. śmierć rodziców, ciężki wypadek ucznia, nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica, zniszczenie lub utrata mienia wskutek kradzieży, powodzi czy pożaru, utrata pracy przez rodziców, a także inne nagłe okoliczności). Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

 

Warunkiem ubiegania się o zasiłek szkolny jest złożenie wniosku o przyznania zasiłku szkolnego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia wyżej wspomnianego zdarzenia.

 

Kto może złożyć wniosek:

 1. rodzice ucznia,
 2. pełnoletni uczeń,
 3. dyrektor szkoły
 4. pomoc może być również przyznana z urzędu

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie prawa do zasiłku szkolnego,
 2. dokument potwierdzający zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku oraz datę tego zdarzenia,

 

Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego do wysokości i na zasadach określonych w decyzji o przyznaniu zasiłku wypłacany jest w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub poprzez przekazanie świadczenia pieniężnego na wskazany przez  Wnioskodawcę rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy.


Dokumenty do pobrania:


UCHWAŁA NR XLIII/230/10 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 4 listopada 2010r. sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie


WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO


 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Imieniny