Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Określenie celu linków
 • Dopracowanie nagłówków, etykiet i metryk w serwisie
 • Uzupełnienie nazw i opisów dla stron i plików
 • Uzupełnienie tekstów alternatywnych do grafik
 • Ujednolicenie czcionek i formatowania w serwisie (w tym kolory)
 • Uzupełnienie wyjaśnień do użytych skrótów
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; darmowa usługa online OCR https://www.onlineocr.net/pl/

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Irena Sadłos.
 • E-mail: kierownik@gops.mikolajkipomorskie.pl
 • Telefon: 536 875 456

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich
 • Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie
 • E-mail: kierownik@gops.mikolajkipomorskie.pl
 • Telefon: 536 875 456

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się pod adresem: ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

   Dojazd do budynku Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie, w którym mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest możliwy bezpośrednio od ulicy Prabuckiej – droga wojewódzka nr 522.

   W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdują się trzy parkingi. Pierwszy z nich znajduje się zaraz przy wjeździe w stronę budynku Urzędu, obok budynku Poczty Polskiej – nie posiada on wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, posiada stojaki na rowery. Drugi parking znajduje się przy dawnej ulicy Dzierzgońskiej i posiada on  jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Trzeci parking znajduje się za budynkiem Urzędu Gminy
i nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

    Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Dzierzgońskiej na przeciwko placu zabaw. Drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz, prowadzą do przedsionka . Następnie należy otworzyć drzwi do pomieszczeń zajmowanych przez GOPS, drugie drzwi w przedsionku prowadzą do Banku Spółdzielczego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Przed wejściem nie ma progu.
 • Drzwi do budynku otwierają się na zewnątrz.
 • Po wejściu do budynku pokoje znajdują się na tym samym poziomie.
 • W pomieszczeniach GOPS znajduje się toaleta dla pracowników.
 • Dozwolone jest wchodzenie z psem przewodnikiem.
 • Na parterze znajduje się przestrzeń do odpoczynku (poczekalnia).
  W pomieszczeniu przejściowym pomiędzy korytarzem, a stanowiskami pracowników znajduje się kącik zabaw dla dzieci.

Inne informacje i oświadczenia

.

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Imieniny